en-USsv-SE

Utbildningsmaterialet för Ansvar har uppdaterats

Utbildningsmaterialet för Ansvar har uppdaterats
Hela MA-system Utbildnings Ansvarsmaterial har genomgått en större uppdatering. Det som är tydligast är att ett nytt avsnitt om fallskydd har tillkommit.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra och uppdatera våra läromedel. Nu har utbildningsmaterialet för Ansvar uppdaterats – framförallt har ett nytt kapitel gällande Fallskydd lagts till.

Förändringar har skett i Elevboken, Bildspelet, Facit till övningsuppgifter, Litteraturförteckning och Lektionsplaneringen.

Du kan bläddra i den nya boken på MA-system Utbildnings hemsida

En del av förändringarna har gjorts efter synpunkter från alla våra användare – både instruktörer och elever. Det är vi tacksamma för! Så fortsätt gärna att höra av er med kommentarer och idéer till education@masystem.se. Det är mycket värdefullt för oss.