en-USsv-SE

Kom igång med sälj- och verksamhetsplanering (SVP)

Kom igång med sälj- och verksamhetsplanering (SVP)
Sälj- och verksamhetsplanering (SVP) eller ”Sales and Operations Planning” (S&OP) är en process som kan medföra stora vinster för tillverkande bolag. Det är flera avdelningar och data som behöver involveras för att få det att fungera. Vår checklista säkerställer att du får med alla viktiga delar.

Sälj- och verksamhetsplanering (SVP) även känt som Sales and Operations Planning (S&OP)är ett bra sätt att länka samman sälj- och produktionsavdelning. Ofta finns det brister i kommunikation och datadelning mellan dessa två vilket kan leda till feldimensionerad kapacitet. För att implementera en SVP-process krävs insatser från ledning och ett bra dataunderlag. Därför är denna checklista mest värdefull för större bolag som har resurserna att driva en strukturerad process.

Processen består av flera steg:

  1. Datainsamling
  2. Försäljningsprognos
  3. Kapacitetsplanering
  4. Förberedande SVP
  5. Ledningens SVP

Normal blickar man 12–18 månader framåt i SVP-processen. Vi har gjort en checklista som underlättar för det mellanstora bolaget att få med allt.

Ladda ner och läs hela artikeln