en-USsv-SE

The Beer Game hjälper Baker Hughes att förbättra försörjningskedjan

The Beer Game hjälper Baker Hughes att förbättra försörjningskedjan
MA-system höll i en spelomgång av The Beer Game tillsammans med Baker Hughes, ett globalt energiteknikföretag med över 50 000 anställda som erbjuder utrustning och service för energiindustrin, på en konferens i Houston i slutet av oktober.

Deltagarna kom från Baker Hughes verksamheter runt om i världen och syftet med The Beer Game var att öka förståelsen för lageruppbyggnad och försörjningskedjor. MA-systems konsulter deltog både på plats och på distans från Lund och använde sig av vårt digitala online Beer Game för simuleringen.

The Beer Game är ett spel om logistikens grunder där syftet är att skapa förståelse för vikten av informationsutbyte mellan försörjningskedjans aktörer samt hur våra invanda beteenden kan bidra till oönskade effekter.

I Beer Game-sessionen med Baker Hughes fick deltagarna vara olika aktörer i en försörjningskedja som ska leverera öl till en slutkonsument. Målet med simuleringen är att minimera försörjningskedjans totala kostnad för att möta kundens efterfrågan, samtidigt som lagernivåerna hålls på en låg nivå. Efter spelet diskuterade våra konsulter och deltagarna orsakerna till de olika problem som uppstått samt vad man kan göra för att lösa dem. 

Baker Hughes använde The Beer Game som ett lekfullt sätt att öka intresset för försörjningskedjan inom organisationen och samtidigt ge insikter kring problem i försörjningskedjan samt hur man hanterar dem. Spelet blev mycket uppskattat och deltagarna fick förnyade insikter i hur viktigt det är med en väl fungerande försörjningskedja för att kunna leverera sina produkter och få nöjda kunder.

Vi tackar Baker Hughes för förtroendet och önskar dem lycka till!

Vill du också spela The Beer Game med oss och lära dig mer om er försörjningskedja?

Läs mer om The Beer Game här