en-USsv-SE

Nu är MA-system Utbildnings Fallskyddsmaterial uppdaterat!

Nu är MA-system Utbildnings Fallskyddsmaterial uppdaterat!
I vår strävan efter ständiga förbättringar uppdaterar vi nu vårt utbildningsmaterial för Fallskydd– det gäller den här gången enbart Kursboken och bildspelet

Förändringarna påverkar inte kursupplägg eller kursinnehållet i stort. Du som har Serviceavtal kan beställa ditt gratis-ex av den nya boken och ladda ner ett nytt uppdaterat bildspel via MA-system Utbildnings Instruktörssidor

På MA-system Utbildnings hemsida kan du ladda ner en pdf med en sammanställning av uppdateringar och korrigeringar i den senaste utgåvan av boken Fallskydd.

En del av förändringarna har gjorts efter synpunkter från alla våra användare – både instruktörer och elever. Det är vi tacksamma för! Så fortsätt gärna att höra av er med kommentarer och idéer till education@masystem.se. Det är mycket värdefullt för oss.