en-USsv-SE

MA-system ny medlem i ASSOCCA

MA-system ny medlem i ASSOCCA
Vi är medlem i flera olika intresse- och branschföreningar inom maskinutbildningsområdet och det senaste tillskottet är den franska intresseföreningen ASSOCCA.

ASSOCCA samlar företag i Frankrike som arbetar med maskinutbildningar av olika typer och därmed berörs av det franska regelverket CACES, som är att jämföra med den svenska truckläroplanen (TLP). De har över hundra medlemsföretag och nu är MA-system ett av dessa. Den franska versionen av eTruck är helt anpassad till CACES.

ASSOCCA hjälper sina medlemmar med rådgivning och stöd i frågor som gäller CACES men arrangerar även runda bords-diskussioner och konferenser samt interna utbildningar. 

Under våren kommer vi att delta vid ett rundabords-samtal om nya innovativa utbildningsverktyg för maskinutbildningar och i september kommer vi att finnas på plats på den mässa som arrangeras samtidigt med ASSOCCA årsmöte.  

https://assocca.net