en-USsv-SE

eTruck har fått en ny look!

eTruck har fått en ny look!
MA-system Utbildnings webbtjänster ePort och eTruck uppdateras och förbättras kontinuerligt. I den senaste uppdateringen av eTruck så har navigationen fått en översyn och nu blivit ännu enklare att använda.

Förutom navigationens utseende så har några nya ikoner lagts till som gör det enklare och snabbare att hitta och gå in på de olika kapitlen. Underkapitel öppnas genom att klicka på huvudrubriken. ”Läs mer”-delen har fått en egen ikon i form av en liten bok och via den nya profilikonen kan användaren anpassa olika funktioner efter eget önskemål.

Mer information om eTruck och ePort hittar du på MA-system Utbildnings hemsida.