en-USsv-SE

Helt ny version av Beer Game lanserad!

Helt ny version av Beer Game lanserad!
Vi har precis släppt en helt ny version av vårt mycket använda onlinespel Beer Game om logistikens grunder. Spelets syfte är att skapa förståelse för vikten av informationsutbyte mellan försörjningskedjans aktörer samt hur våra invanda beteenden kan bidra till oönskade och oväntade effekter.

Spelet utvecklades under 60-talet på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA och vår digitala version av spelet används över hela världen av högskolor, företag och organisationer. I vår nya version har vi förenklat, förtydligat och anpassat för olika typer av användning, både om du kör spelet individuellt eller i grupper som en del av en kurs eller en kompetenshöjande aktivitet inom ett företag eller organisation.

Spelet visar hur vi (re)agerar i olika situationer och hur dessa situationer lurar oss att tänka enligt invanda mönster. Detta leder till många ”ögonöppnare” och ”aha- upplevelser” som i sin tur mynnar ut i intressanta diskussioner, ökad förståelse för försörjningskedjan och inte minst insikten om att ett förändrat arbetssätt kan leda till en effektivare försörjningskedja. 

Genom att spela Beer Game med MA-system blottläggs ett antal grundläggande problem i en generell försörjningskedja. Detta gäller framför allt bullwhipeffekten (ofta kallad Forrestereffekten) och vad den beror på. Bullwhipeffekten förklaras enklast som variationer som skapas i efterfrågan, där variationerna eskalerar för varje steg i försörjningskedjan. Effekten är väldokumenterad och uppstår naturligt då information bearbetas manuellt i flera steg som innehåller långa ledtider, optimerade orderkvantiteter och ineffektivt informationsutbyte.

Läs mer och spela Beer Game här