en-USsv-SE

Spela Beer Game

Beer Game är ett spel om logistikens grunder och som utvecklades av en grupp professorer vid Sloan School of Management på MIT, Massachusetts Institute of Technology. Det spelas över hela världen av människor på alla nivåer, från studenter till chefer på globala företag.

Spelet simulerar en distributionskedja (supply chain) från en öltillverkare via distributör, grossist och butik till slutkonsumenten. Spelets syfte är att skapa förståelse för vikten av informationsutbyte mellan distributionskedjans aktörer.

Spela Beer Game här

Vill du att en av MA-systemets konsulter leder ett supply chain-spel, som Beer Game, i din organisation? Kontakta oss på consulting@masystem.com. Om du är intresserad av hur man kan förebygga de situationer som uppstår i Beer Game, besök PipeChains hemsida.

Om du stöter på några problem med Beer Game, eller har idéer om hur man kan förbättra spelet, skicka ett meddelande till oss på beergame@masystem.com.