en-USsv-SE

Spela Beer Game med MA-system

Har ni ibland svårt att förstå hur er kund, eller säljavdelning tänker när de skickar order och i bästa fall prognoser? Har ni stora variationer i efterfrågan? Upplever ni det som att det finns silos i er försörjningskedja som inte samarbetar? Om ni svarar ja på något av dessa påståenden är det en god idé att spela logistikspelet Beer Game med oss.

Beer Game är ett spel om logistikens grunder där syftet är att skapa förståelse för vikten av informationsutbyte mellan försörjningskedjans (supply chain) aktörer samt hur våra invanda beteenden kan bidra till oönskade effekter.

The Beer Game utvecklades på Massachusetts Institute of Technology (MIT) på mitten av 60-talet och har sedan dess spelats över hela världen av såväl studenter som företagsledningar.

Spelet simulerar en försörjningskedja från en öltillverkare via distributör, grossist och butik till slutkonsumenten. Målet är att minimera den totala kostnaden för samtliga deltagare genom att möta kundens efterfrågan samtidigt som lagernivåerna hålls på en låg nivå.

För att spela spelet rekommenderar vi er att ta hjälp av våra duktiga konsulter, detta gör ni enklast genom att fylla i kontakt-formuläret. Spelet kan också spelas online genom att klicka på länken nedan.

Vad lär man sig av att spela Beer Game tillsammans med MA-system?

 • Lär er mer om olika fenomen i värdekedjan, varför de uppstår och framförallt hur ni undviker dem
 • Genom att spela och själva se effekterna blir det mer lärorikt och interaktivt än en föreläsning
 • Väcker diskussioner och förslag för hur man kan jobba effektivare med den egen värdekedjan
 • Ger en bra start för vidare förbättringsarbete
 • Minskar silotänkandet och ökar förståelsen för andra aktörer i kedjan
 • Våra spelledare ger förslag på förbättringar för just er verksamhet
 • Skapar förståelse för vikten av bra informationsutbyte och kommunikation
 • Dela en kul spelupplevelse som svetsar samman teamet

När är Beer Game en bra aktivitet?

 • Teambuilding med logistik-, lager-, inköps- och säljavdelningar
 • Kickoff vid projekt inom logistik och värdekedjan
 • Mindre teamövningar med specifika grupper, exempelvis ledningsgrupper
 • Tillsammans med viktiga partners som kunder och leverantörer

För att göra en session med Beer Game till ett effektivt lärotillfälle beräknas ungefär en halvdag. Spelet i sig tar mellan en till två timmar beroende på upplägg och hur djupgående introduktionen görs.

Ladda ner pdf med information om Beer Game

Spela Beer Game här

 

Ma-system consulting

Jag vill veta mer om Beer Game!