Automation och nytt lager hos Atea

Atea Logistics AB har en lång historia av tillväxt bakom sig. Sedan början av 2000-talet har MA-system stöttat Atea i olika projekt med syfte att ta fram nya lösningar för hantering av ökade volymer av gods. När Atea skulle flytta var det en självklarhet att ta hjälp av MA-systems erfarenhet för analyser och rådgivning i logistikfrågorna.

IT-infrastrukturleverantören Atea skulle uppföra ett, 27 000 m2 stort, toppmodernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter i Växjö. Detta för att stödja koncernen med lagring och distribution. Projektet innebar utformning av lagret, inköp av automation samt flytt av verksamhet och integration och uppdateringar i WMS-systemet. MA-system stöttade med analyser, beslutsunderlag och optimerade flödesförslag för ett nytt lager.

Ateas lager innehåller en toppmodern anläggning för plock av gods, som bygger på principen gods-till-person. Anläggningen innebar effektiviseringar i plocket och högre kapacitet. Vi var behjälpliga i valet av leverantör och lösning för att få fram en kostnadseffektiv lösning anpassad till Ateas behov.