Utbildning och Workshops

Märker ditt företag av stora efterfrågesvängningar från kund och återförsäljare? Genomsyras ert företag av ett silotänkande? Är det svårt att prognostisera och känns vardagen som en lång rad av ”brandkårsutryckningar”? Problem kopplat till företagets försörjningskedja kan vara många, komplexa och är mycket vanligare än man tror.

Genom att skapa medvetenhet och öka medarbetares kunskap inom logistik kan problemen reduceras och till och med elimineras.  Med ökad kompetens kan man tillsammans arbeta för en effektiv försörjningskedja och en lönsam logistik. Det blir framförallt mycket roligare att arbeta när allt fungerar enligt planen!

MA-system Consulting har en lång erfarenhet av att skapa medvetenhet och förståelse kring logistik och företagets försörjningskedjor. Vi har både bredden och spetskompetensen för att matcha kundens behov av utbildningsinnehåll och nivå.

Under åren har vi bland annat genomfört föreläsningar på Lunds tekniska högskola , vi har spelat Beer Game med företagsledningar, vi har föreläst och genomfört logistikspel på Kick-Offer.

Exempel på områden vi håller utbildningar och workshops inom:

  • Grundläggande logistik och begrepp
  • Lagerstyrning
  • Lean och förbättringsarbete
  • VMI
  • Prognosmetodik och planering
  • Och mycket mer…

Kontakta oss så kan vi diskutera vilket upplägg som passar bäst för just er och vad vi kan hjälpa er med för att öka kunskapen om logistik hos era medarbetare.

Läs intressant utbildningsmaterial i vår Kunskapsbank.

Ma-system consulting

Låt oss kontakta dig!