en-USsv-SE

Vår syn på supply chain

Med kunden i fokus skapar du lönsamhet. Vår uppgift är att uppfatta helheten och att ur den skapa enkla och flexibla lösningar.

För oss är kunden alltid i fokus

Vår roll och expertis inom supply chain management grundar sig alltid i hjälpa till med att maximera kundnytta och på detta sätt våra kunders lönsamhet.

Enkelhet är en konst

Enkelhet är en konst, eftersom det gäller att ta bort saker på ett sådant sätt att resultatet blir större. Vår erfarenhet är att enkla lösningar ger bättre resultat och är lättare att anpassa till framtida förändringar. Att lägga till är oftast ofarligt - "mer är bättre" och "lösningen ligger i ökade resurser" är tankesätt som få vågar ifrågasätta. Att gå andra hållet kräver mod och ett tänkande som är både kritiskt och konstruktivt.

Helhetssyn är en bristvara

Det är lätt att förbättra delar - det svåra är att förbättra helheten, eftersom det förutsätter att man undviker suboptimering, dvs inte lägger över problemen på någon annan. Så länge helhetssynen saknas kommer lösningarna aldrig att bli de bästa.

Lämna plats för flexibilitet

I en verklighet som ständigt förändras måste företag vara flexibla. Lösningar som optimerar din effektivitet ”här och nu” kan bli kostsamma när förutsättningarna ändras, vilket kan gå snabbt.

Ma-system consulting

Låt oss kontakta dig!