Scenarioverktyg för optimerad textilåtervinning hos Sysav

När Sysav skulle ta världens första storskaliga anläggning för sortering av textilier, kallat Siptex, från en storskalig test- och pilotanläggning till ett fullvärdigt produktionssystem hjälpte vi dem att ta fram underlag för anläggningens ytbehov.

MA-system tog fram scenarioverktyg där Sysav kunde mata in olika grundparametrar för materialflödet. Verktyget genererade sedan en prognos för hur det kommer att påverka hur mycket material som hanteras i anläggningen utifrån ett antal scenarier. Vi presenterade också våra synpunkter och förslag på hur materialhanteringen kan struktureras och utvecklas i lokalen.

Sysavs anläggning är den enda i sitt slag i världen och kommer förändra möjligheterna för återvinning. Textil är en komplex produkt att återvinna eftersom den ofta består av blandande fibertyper, och därför har den moderna textilkedjan länge varit linjär, från klädproduktion till avfall. Det mesta har eldats upp. Siptex är länken som har saknats för att omvandla kedjan till cirkulär. Genom storskalig automatisk sortering utifrån fibertyp, finns nu en kvalitetssäkrad produkt i den mängd som krävs för att verkligen göra ett avtryck i hållbarhetsarbetet.