Operationell logistik

Att säkra den operativa logistiken är otroligt viktigt för att ha en effektiv logistik. Vi på MA-system Consulting kan hjälpa dig med detta!

Att lageroptimera handlar om nå uppsatta mål gällande service samtidigt som man har en låg kapitalbindning i lagret med kostnadseffektiv hantering. Att optimera ett lager ingriper ofta många områden och kräver ett flertal analyser som exempelvis godsplacering- och flaskhalsanalyser.

Exempel på områden inom operationell logistik som vi hjälper er med är:

  • Lageroptimering
  • Effektivisering av produktionsflöden
  • ABC-analyser
  • Bedömning av lagerbehov
  • Inkuransrutiner
  • och mycket mer…

MA-system Consulting hjälper er med det ni behöver för att få ett så effektivt lager som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. Vad som krävs av oss beror på era förutsättningar.

Att skapa kostnadseffektiva framställningar av produkter är en väsentlig faktor hos tillverkande företag. MA-system Consulting kan hjälpa er att skapa de förutsättningar som krävs för ett effektivt produktionsflöde och flödeseffektivitet.  Genom att utföra värdeflödesanalyser kan vi hjälpa er att identifiera brister, minska störningar och ledtider och öka er konkurrenskraft.

Ma-system consulting

Låt oss kontakta dig!