en-USsv-SE

Ökar effektiviteten och höjer säkerheten

MA-system Utbildning är Skandinaviens största utbildare av instruktörer inom truck, lift, kran, fallskydd och ansvar. Utbildningen fokuserar på förarnas säkerhet och effektivitet och följer alltid gällande läroplan.

Vårt eget förlag producerar det pedagogiska materialet i form av böcker, filmer och de interaktiva, webbaserade utbildningarna eTruck samt eLift. Vi producerar även den webbaserade kompetensportalen Instructor Portal.

Vi ger en dagsfärsk utbildning. Våra instruktörer är omsorgsfullt valda och vidareutbildas kontinuerligt. De kan sitt ämne och med ett regelbundet uppdaterat undervisningsmaterial, lär de ut på ett sådant sätt att kunskaperna och färdigheterna sitter kvar.

Vi har lärt oss att sätta in föraren i ett större sammanhang och erbjuder därför utbildningar som inte stannar vid beteenden, utan också lär ut ett sätt att tänka.

Vi är inte knutna till några speciella fabrikat eller leverantörer. Som fristående utbildare kan vi ge kunskaper som är breda, allmängiltiga och opartiska.

Alla våra kurser följer de riktlinjer och bestämmelser som ställts upp av myndigheter och branschorganisationer.

MA-system Utbildning AB är ett helägt dotterbolag till MA-system AB.

Läs mer på www.masystemutbildning.se