Säkrare prognoser ger stöd vid inköp

CarpetVista är världens största matt-butik med över 40 000 unika mattor i sortimentet på hemsidan. Det ställer krav på prognoser och inköp då varje matta är unik. MA-system hjälpte till att utveckla en unik modell för kategorisering och prognostisering av olika typer av mattor.

CarpetVista är ett dynamiskt och snabbväxande bolag med säte i Malmö. Sortimentet är stort med allt från klassiska till moderna mattor från olika länder som Iran, Indien, Pakistan och Turkiet. Kunderna har gillar det och succén har inte låtit vänta på sig.

Tillväxten har gjort att man sett behovet av effektivare lagerstyrning för att öka lönsamheten genom att alltid ha mattor på lager som kunderna efterfrågar. Med kraftig tillväxt och säsongsvariation var det svårt för inköpsavdelningen att se vad som behövdes köpas in. MA-system utvecklade en modell som skapade prognoser utifrån typ av matta, försäljningstillväxt och säsongsmönster. Efter avstämning mot lagersaldot genereras inköpsförslag vid behov.

Resultatet har blivit en tydligare behovsbild och en bättre prognos som hjälper CarpetVista att ha det kunderna efterfrågar på hyllan.