en-USsv-SE

Bakgrund till the Beer Game

Beer Game är ett logistikspel som utvecklades på MIT på 60-talet och har sedan dess spelats över hela världen av såväl studenter som av ledare på stora multinationella företag.

Syftet med spelet är att påvisa hur de mönster vi skapar i våra relationer till varandra ibland kan ge oväntade och oönskade effekter. Det är ett uttryck för vad som brukar kallas systemdynamik. Jay W Forrester, US, var en pionjär innom området och utifrån hans teorier myntades begreppet Forrestereffekten - på senare tid mer kännt som Bullwhipeffekten.

Spelet visar hur vi (re)agerar i olika situationer och hur dessa situationer lurar oss i att tänka enligt invanda mönster

Youtube videon nedan visar vad den så kallade Bullwhip-effekten är. OBS, se till att titta på den efter du har spelat!