Beer Game med Scanspac

Scanspac är ägare av varumärket Dalapro som leder utvecklingen av färdigblandat spackel i Europa. Gemensamt för företagets produkter är att de håller en jämn och hög kvalité.

För att säkerställa kontinuerliga kundleveranser är det nödvändigt att detta kvalitetstänk genomsyras i hela försörjningskedjan. Det måste finnas kunskap och medvetenhet kring de logistiska problem som kan uppstå och hur de kan påverka slutproduktens tillgång, stabilitet och kvalité.

För att öka medvetenheten och förståelsen för de problem som kan uppstå i försörjningskedjan på grund av suboptimering och dålig kommunikation genomförde MA-system en workshop med logistikspelet Beer Game vid en internkonferens hos Scanspac med omkring 60 deltagare.

Baserat på spelets resultat togs exempel och paralleller upp från den egna verksamheten. Dessa diskussioner resulterade i förslag och idéer som bidragit till en mer lättstyrd försörjningskedja hos Scanspac.