Ska ni bygga nytt lager? Läs detta först!

Det finns många anledningar till att vilja bygga nytt eller större lager. Allt från ökad försäljning till större produktsortiment, trångboddhet och säsongstoppar. Bygga nytt är dock inte gjort i en handvändning och alla bör först ställa sig frågan - använder vi det vi har på ett effektivt sätt?

Varför bygga ut lagret? Det finns många anledningar till att vilja bygga ut lagret förutom att få mer plats. Några vanliga orsaker är:

  • Ökad försäljning – större volymer i lager.
  • Utökat produktutbud – större sortiment kräver fler lagerplatser.
  • Variationer i försäljning – tillfälliga försäljningstoppar och säsongsprodukter ställer krav på lagerutrymme.
  • Skydd mot interna och externa problem – större lagervolymer hjälper till att klara leveranser vid problem som exempelvis -kassationer och ineffektivitet i produktion.
  • Förbättra servicenivåer – höga lager minskar risken för att  produkter tar slut.

Vid flera av anledningarna ovan kan ett större lager snarare eskalera problemen istället för att underlätta situationen, vilket endast medför högre kostnader.