KPI:er för lagret – mät hur verksamheten presterar

Det är mycket aktiviteter och saker att hålla reda på i ett lager. Utvalda nyckeltal ger en god överblick för chef och ledning av hur det står till på lagret. De kan även ger underlag för beslut och prioriteringar.

Att mäta hur verksamheten presterar är viktigt för att veta hur det går och hur man ligger till i förhållande till uppsatta mål. Det talas ofta om KPI:er och nyckeltal. KPI står för ”Key Performance Indicator” och är nyckeltal som ska ge en överblick på hur det går i verksamheten. Att välja KPI:er är inte lätt, nyckeltalet ska omfatta väsentlig och relevant information utan att bli för komplex.

Ett bra nyckeltal kännetecknas av att det är:

  • Kvantifierbart
  • Lätt att förstå och kommunicera
  • Relevant för verksamheten, kopplat till målen
  • Möjligt att agera på för förbättring
  • Svårt att manipulera

Ibland finns det motstridiga KPI:er och då gäller det att veta vad som prioriteras. På lagret kan man ha både servicegrad och kapitalbindning som KPI:er. I avvägningen när säkerhetslager och orderstorlekar optimeras måste man veta vilken servicegrad man siktar på, och sedan minska kapitalbindning utifrån den.