Fem sätt att öka omsättningshastigheten på lagret

Det är ofta stort fokus på att minska lagervärdet och att öka lageromsättningshastigheten och det kan vara svårt att veta hur. Som tur är finns det flera sätt att effektivisera lagerstyrningen och här går vi igenom några vanliga åtgärder.

Lageromsättningshastigheten är ett vanligt mätetal för lager och räknas ut för perioden genom:
Lageromsättningshastighet (LOH) = Kostnad för sålda varor/Genomsnittligt lagervärde

En hög lageromsättningshastighet ger flera fördelar. Fördelarna är bland annat lägre behov av lagerutrymme, mindre jobb med inventering, och minskad kostnad för lager. Företaget får även högre lönsamhet och kan använda kapitalet effektivare när det inte binds i lager. Det är viktigt att aktivt jobba med lagernivåerna för att undvika missad försäljning och onödig kapitalbindning.

Det finns flera sätt att öka lageromsättningshastigheten:
1. Samarbete i försörjningskedjan

Informationsdelning har visat sig vara viktigt i arbetet med att minska onödiga lager. Kund och leverantör kan dela information om lagernivå och prognoser för att få bättre informationsläge. På så vis kan man undvika överraskningar och vara bättre förberedd när en order kommer. Ett närmare samarbete kan vara att låta leverantören styra lagret genom VMI (Vendor Managed Inventory), då leverantören kan fylla på vid behov och enklare planera sin verksamhet. Samarbeten kan underlättas av bra systemstöd som ger överblick och förenklar processen samt sänder varningar vid kritiska nivåer.