en-USsv-SE

Kunskapsbanken

Kunskapsbanken är ett bibliotek med artiklar och tankar kring olika logistiska synsätt och metoder. Vi hoppas att den kan fungera som en inspirationskälla för dig.

Beer Game är ett mycket uppskattat spel om logistikens grunder som utvecklades på MIT, Massachusetts Institute of Technology, på 1960-talet. Passa på att unna dig lite "edutainment" - spela spelet Beer Game, baserat på hur verkligheten såg ut för trettio år sedan - och fortfarande gör i många organisationer. Spela gärna en stund - det är lärorikt.

Vår litteraturlista tar upp intressanta böcker och avhandlingar kring ämnet logistik. Under länkar hittar du källor till mer information om logistik.

Har du frågor kring logistik eller vill ge oss tips på böcker eller artiklar så är du välkommen att kontakta oss.

Ma-system consulting

Låt oss kontakta dig!