en-USsv-SE

Regler för Beer Game

Vi rekommenderar att du skriver ut reglerna innan spelet påbörjas alternativt att du öppnar spelet i ett nytt fönster. I det senare fallet kan du enkelt komma tillbaka till spelet genom att använda Alt+Tab (Ctrl+Tab om du använder Tabs).

Antal spelare

Max fyra spelare kan delta i ett spel. Varje spelare representerar en roll i försörjningskedjan. Rollerna som spelarna får välja mellan är återförsäljare, grossist, distributör och tillverkare.  

Är man inte tillräckligt många deltagare kan en "spökspelare" användas. Spökspelaren kan introduceras i de tomma rutorna genom att klicka på dom. Observera att vi rekommenderar fysiska deltagare då det förbättrar möjligheten till inlärning.

Flera spel kan vara igång samtidigt vilket gör att flera lag kan spela mot varandra samtidigt.

Förutsättningar och begränsningar

Alla spelare måste vara uppkopplade mot Beer Game samtidigt, det är inte möjligt att logga ut för att återkomma till spelet vid ett senare tillfälle.

Målet

Det traditionella målet med Beer Game är att minimera den totala kostnaden för samtliga roller i försörjningskedjan. Tanken är således inte att minimera just din kostnad på bekostnad av en medspelares.

Att starta och spela Beer Game

 Innan spelet börjar måste deltagarna komma överens om:

 • Vem som ska vara spelledare, det vill säga vem som startar ett nytt spel.
 • Tiden när deltagarna skall logga in och vilken roll deltagarna ska ha, återförsäljare, grossist, distributör eller tillverkare.
 • Ett namn på gruppen som används när man startar ett nytt spel, ”Game name”.

I god tid innan övriga deltagare loggar in måste spelledaren göra följande förberedelser:

 • Gå in på www.masystem.se/Ma-system-consulting/Spela-Beer-Game och klicka på "Spela BeerGame här".
 • Klicka på "Start A New Game", varpå du kommer att överföras till "formuläret" för att skapa ett nytt spel.
 • Fyll i ”Game name".
 • Välj din roll.

Nu är det möjligt för övriga spelare att ansluta. Om du tillhör kategorin "övriga spelare", följer du nedan instruktioner:

 • Gå in på www.masystem.se/Ma-system-consulting/Spela-Beer-Game och klicka på "Spela BeerGame här".
 • Klicka på "Join Game", varpå du kommer att överföras till "formuläret" för att logga in till spelet.
 • Välj spel och någon av de tillgängliga rollerna. Du kommer nu att se spelplanen som visar roller på de deltagare som anslutit sig.

När alla spelare som ska medverka i spelet har anslutit sig påbörjas spelet. Om spelledaren klickar på en roll som inte blivit upptagen av någon spelare kommer en automatisk spelare ta denna roll.

Spelet startas i vecka 1 och du kan börja lägga orders.

Grundläggande regler

Ett spel sträcker sig över ett fiktivt år och består av 50 omgångar motsvarande en vecka per runda med standardinställningarna. Varje omgång tar 30–60 sekunder vilket innebär att den totala speltiden är 30–60 minuter. Hela spelet måste spelas sammanhängande det vill säga du kan inte ta en paus.

För enkelhetens skull så säljer alla spelare samma produkt: Lover's Beer. En enhet är lika med en ölback.

Det är två kostnader inblandade i den traditionella versionen, lagerhållningskostnad och kostnad för restnoteringar.

Spelets gång

Under varje runda av spelet händer följande:

 • Du mottar gods från leverantören.
 • Du mottar beställning från din kund.
 • Du levererar till din kund.
 • Du gör en ny beställning.

Order och fysiska leveranser representeras av brev, respektive lastbilar i spelet. Du märker lätt när en spelare har avslutat sin vecka och en ny börjar.

Under spelets gång så utförs beräkningar automatiskt. Det du måste besluta är hur mycket som ska beställas till nästföljande vecka.

Om du av någon anledning inte kan leverera så är produkten markerad som restnoterad och du måste avvakta med leverans tills du har produkten tillgänglig igen.

Under spelets gång är du ej tillåten att delge annan information till dina medspelare än information om din beställning med standarduppsättningen.

Det finns två typer av ledtider inlagda för att efterlikna en traditionell försörjningskedja, orderledtid och transportledtid.

Avsluta spelet

Spelet avslutas efter 50 omgångar.

Resultat

När spelet är avslutat visas resultatet i siffror och diagram.