en-USsv-SE

Regler för BeerGame

Vi rekommenderar att du skriver ut reglerna innan du börjar spela eller att spelet öppnas i ett nytt fönster. I det senare fallet kan du enkelt komma tillbaka till spelet genom att använda Alt+Tab (Ctrl+Tab om du använder Tabs).

Antal spelare

Fyra spelare kan delta i ett spel = fyra företag som är varandras kunder och leverantörer i en försörjningskedja.

Du kan också använda en eller flera "spökspelare" om du saknar deltagare. Spökspelaren kan introduceras i de tomma rutorna genom att klicka på dom. Observera att vi rekommendera fysiska deltagare då det förbättrar möjligheten till inlärning.

Flera spel kan vara igång samtidigt vilket medför att flera lag kan spela emot varandfra samtidigt.

Förutsättningar och begränsningar

Alla spelare måste vara uppkopplade mot BeerGame samtidigt, med andra ord är det inte möjligt att logga ut för att återkomma till spelet vid ett senare tillfälle.

Målet

Det traditionella målet med BeerGame är att minimera den totala kostnaden för samtliga deltagare i försörjningskedjan. Tanken är således inte att minimera just din kostnad på bekostnad av en medspelares.

Att starta och spela BeerGame

1. Innan spelet börjar måste deltagarna komma överrens om:

 • vem som skall vara spelledaren = vem som starta ett nytt spel

 • vad spelet skall kallas

 • tiden när deltagarna skall logga in och vilken roll samtliga skall agera som - återförsäljare, grossist, distributör eller tillverkare

2. I god tid innan övriga deltagare loggar in måste spelledaren göra följande förberedelser:

 • Gå in på www.masystem.se/Ma-system-consulting/Spela-Beer-Game och klicka på "Spela BeerGame här"

 • klicka på "Start A New Game", varpå du kommer att överföras till "formuläret" för att skapa ett nytt spel

 • fyll i vad spelet skall kallas

 • välj din roll

3. Nu är det möjligt för övriga spelare att ansluta. Om du tillhör kategorin "övriga spelare", gör så här:

 • Gå in på www.masystem.se/Ma-system-consulting/Spela-Beer-Game och klicka på "Spela BeerGame här" 

 • Klicka på "Join Game", varpå du kommer att överföras till "formuläret" för att logga in till spelet

 • välj spel och någon av de tillgängliga rollerna

 • Du kommer nu att se spelplanen som visar roller på de deltagare som anslutit sig.

4. När alla spelare som skall medverka i spelet anslutit sig påbörjas spelet. Om spelledaren klickar på en roll som inte blivit upptagen av någon spelare kommer en automatisk spelare ta denna roll.

5. Spelet startas i vecka 1 och du kan börja lägga orders.

Grundläggande regler

Ett spel sträcker sig över ett fiktivt år och består av 50 rundor motsvarande en vecka per runda med standardinställningarna. Varje runda tar 30-60 sekunder vilket innebär att den totala speltiden är 30-60 minuter. Hela spelet måste spelas sammanhängande dvs du kan inte ta en paus.

För enkelhetens skull så säljer alla spelare samma produkt: Lover's Beer. En enhet = en ölback.

Det är två kostnader inblandade i den traditionella versionen: lagerhållningskostnad och kostnad för restnoteringar.

Spelets gång

I varje runda av spelet händer följande:

 • Du mottar gods från leverantören.

 • Du mottar beställning från din kund.

 • Du levererar till din kund.

 • Du gör en ny beställning.

Order och fysiska leveranser representeras av brev, respektive lastbilar i spelet. Du märker lätt när en spelare har avslutat sin vecka och en ny börjar.

Under spelets gång så utförs beräkningar automatiskt. Det du måste besluta är hur mycket som skall beställas till nästföljande vecka.

Om du av någon anledning inte kan leverera så är produkten markerad som restnoterad och du måste avvakta med leverans tills du har produkten åter tillgänglig.

Under spelets gång är du ej tillåten att delge annan information till dina medspelare än information om din beställning med standarduppsättningen.

Det finns två typer av ledtider inlagda för att efterlikna en traditionell försörjningskedja: Orderledtid och transportledtid.

Avsluta spelet

Spelet avslutas efter 50.

Resultat

Resultat visas i siffror och i diagram när spelets är avslutat.