Nå 80% av resultatet med 20% av insatsen!

Funderar ni på hur ert företag kan bli effektivare? Hur ni kan fördela era resurser där de gör mest nytta? Hur ni kan skapa effektivare flöden och en lönsammare logistik? Om svaret är ja, kan det vara en god idé att fundera över hur ni arbetar med Paretos Princip, även kallad 80/20-regeln.

Den italienska nationalekonomen Vilfredo Pareto är upphovsman till vad som idag går under namnet Paretos Princip. Man kan enkelt förklara principen som att 20% av orsaken står för 80% av verkan. Principen går att applicera i många situationer och inom varierande områden, i arbetet såväl som utanför.

Några exempel:

  • 20% av artiklarna som hanteras står för 80% av värdet
  • 20% av kunderna står för 80% av omsättningen
  • 20% av kunderna står för 80% av klagomålen
  • 20% av marknadsföringen bidrar till 80% av försäljningen
  • Med rätt prioriteringar kan man effektivisera, förbättra och skapa bättre flöden med mindre insatser.