Processeffektivisering för fortsatt tillväxt hos Kopernicus

Det unga kvalitetsfokuserade solcellsföretaget Kopernicus har haft en hög tillväxttakt de senaste åren. Med den snabba tillväxttakten har det uppstått ett behov av att se över de befintliga arbetsprocesserna och undersöka hur dessa kan effektiviseras vilket MA-system har hjälpt dem med.

Kopernicus är specialister på innovativ teknik, design och produkter inom solenergi. Kvalité och specialkompetens är det som differentierar solcellsföretaget gentemot dess konkurrenter och vilket är en av anledningar till dess framgång. Under det senaste året har Kopernicus sett ett behov av att effektivisera och digitalisera sina processer för att bibehålla en fortsatt tillväxt.

MA-system har hjälpt Kopernicus att kartlägga nuvarande processer, identifiera vart effektivisering bör ske samt givit förslag till IT- och processlösningar för att uppnå den processeffektivisering man eftersträvar.