Taktisk logistik

Att kontinuerligt utvärdera och förbättra befintliga system och processer är en förutsättning för att behålla sin konkurrenskraft.

Ibland kan det finnas behov av ett större förändringsarbete som sträcker sig mellan avdelningar och kanske även mellan aktörerna inom försörjningskedjan. MA-system Consulting kan hjälpa ert företag med dessa taktiska logistikutmaningar.

För att utvecklas och förbättras behöver man vara medveten om sitt nuläge. MA-system Consulting kan hjälpa er med olika typer av analyser som exempelvis inköps och -leverantörsanalys , analys av planeringsprocesser och produktionsflödet. Efter genomförd analys så kan vi hjälpa er att tydliggöra nuläget och visa på förbättringspotential.

Vi ger er rådgivning och expertis när ni tex ska välja något av följande systemstöd:

  • Lagersystem (WMS)
  • Inköpssystem
  • System för leverantörsstyrda lager (VMI)
  • Webbportaler
  • EDI
  • Prognoshanteringssystem
  • Lageroptimeringssystem

Att dela rätt information i rätt tid, på ett tydligt sätt har en central betydelse för ett fungerande proaktivt och interaktivt samarbete mellan olika funktioner. Våra konsulter har verktygen för att möjliggöra detta för er!

Att välja rätt systemstöd kan vara en stor utmaning för många . MA-system Consulting kan vara er rådgivare i detta val. Vi har stor kunskap inom området och har själva utvecklat ett av Europas marknadsledande lagerhanteringssystem, Astro. Vi har även utvecklat Supply Chain- verktyget PipeChain vars syfte är att integrera och automatisera hela försörjningskedjan.

Kontakta oss så hjälper vi er med ert taktiska logistikarbete.

Ma-system consulting

Låt oss kontakta dig!