en-USsv-SE

MA-system Consulting ställer diagnos på företagen

MA-SYSTEM CONSULTING är specialiserade på Business Logistics, Supply Chain Management och Logistik. Vår framgång bygger på att vi på kort tid kan hjälpa våra kunder till en väsentligt ökad lönsamhet. Vi analyserar kundernas verksamhet och ger förslag till konkreta åtgärder. Bara då kan man fatta väl underbyggda beslut och hantera det förändringsarbete som krävs. 

Vi bygger vår verksamhet på tre huvudområden: analys, lösningar och kunskapsöverföring. Vi vänder oss till företag med höga krav på logistik och som förväntar sig en samarbetspartner som tar fullt ansvar för sina åtaganden. Med över 40 års erfarenhet av förbättringsarbete i försörjningskedjan vet vi hur robusta lösningar som skapar lönsamhet ser ut. MA-systems konsulter har en lång och bred erfarenhet inom supply chain området. Nedan är några exempel på områden där vi kan hjälpa dig att öka lönsamheten:

Exempel på områden där vi kan hjälpa dig att öka lönsamheten

 • Supply Chain strategier
 • S&OP
 • Distributionsstruktur
 • IT-verktyg
 • WMS och lagerprocesser
 • Lageroptimering
 • Produktionsflöden
 • Order-To-Delivery
 • Leverantörs- och inköpsanalyser
 • Planeringsprocesser
 • Logistikutbildning
 • Förändringsarbete

Framgångsrikt förändringsarbete

Utgångspunkten i våra projekt är alltid att identifiera problemområden, prioritera problemen och att slutligen lösa dessa i rätt ordning. Vi vill förändra och förbättra det som är betydelsefullt och ger tydliga resultat för våra kunder.

Vi tror på korta väldefinierade projekt i en process med ständiga förbättringar. Vi strävar därför efter långsiktiga relationer med kundens lönsamhet i fokus.

Vår roll i förändringsarbetet

Expert

MA-system har en lång erfarenhet av förändringsarbete med Supply Chain som möjliggörare till ökad lönsamhet. Vi agerar diskussionspartner genom hela processen.

Analys - Genomförande - Uppföljning

Vår grundsyn innebär att uppfatta helheten för att skapa enkla lösningar. Vi agerar som projektledare och har en väl inarbetad systematisk approach. När projektet är över ser vi uppföljning som en nyckel för vidare förbättringar.

Långsiktig partner

Vi arbetar med långsiktiga kundrelationer och ser våra uppdrag som en kontinuerlig process.

Ma-system consulting

Låt oss kontakta dig!