Erfarenheter av att arbeta med Artificiell intelligens i försörjningskedjan

Utvecklingen av Artificiell intelligens (AI) och Machine Learning (ML) går i en rasande takt och har blivit en naturlig del av vår vardag. De allra flesta ser det som en självklarhet att få låtförslag via Spotify eller sökförslag på Google baserat på ens preferenser.

Inom logistikområdet har utvecklingstakten för AI inte gått i samma höga hastighet om man jämför med många andra områden, som exempelvis bank och finans. Dock ser vi att takten nu ökar och att det presenteras allt fler AI- lösningar som kan användas inom försörjningskedjan. Och med största sannolikhet kommer utvecklingen inom logistikområdet att fortsätta då områden för AI-tillämpning inom framtidens Supply Chain tycks vara oändligt och potentialen spås, enligt bland annat McKinsey Global Institute, vara enorm.

AI kan hjälpa oss att ta bättre beslut

Med rätt AI-implementering kan prognoser bli säkrare, ruttoptimering kan göras smartare, bildanalyser kan bidra till automatisk inventering och en rad manuella och tidskrävande processer kan automatiseras. Att tillämpa AI inom områden där människor ska fatta beslut utifrån en stor mängd data kan effektivisera människors beslutprocess väsentligt. AI kan hjälpa oss att ta bättre beslut snabbare utifrån en större datamängd.