Att investera i automation

Världen blir mer och mer automatiserad, självkörande truckar och lagerautomation är bara några få exempel. Korta plocktider och högre kapacitet lockar. Visst verkar det skönt med maskiner som sköter sig själva, men att veta när det är dags att investera kan vara svårt. Vi hjälper er en bit på vägen.

Det är många faktorer att ta hänsyn till vid automationsinvesteringar. Vårt angreppssätt är att utgå från problemen, undersöka möjligheterna och börja med det som ger bäst avkastning.

Utgå från problemen och se möjligheterna

Först gäller det dock att ha en tydlig bild av problemen man vill lösa. Är det utrymme, plocktider eller exempelvis svårt att hitta personal som är problemet? En tydlig problembeskrivning ger inblandade parter en bättre förståelse för vad verksamheten står inför. Att göra en processkartläggning och vara medveten hur resurserna fördelas är också något som är väsentligt innan ett beslut tas. Med hjälp av kartläggningen skapas en överblick för vilka steg som kan effektiviseras med automation.