Visualisera din data och förstå din verksamhet

Mängden data hos företag ökar explosionsartat och ofta kan det vara svårt att dra några slutsatser av att enbart titta på siffror. Det talas ofta om att människor är bättre på att uppfatta och förstå bilder än siffor och därför är visualisering en bra metod. Här har vi samlat praktiska tips och saker att tänka på vid visualisering av stora datamängder.

De flesta verksamheter har idag stora mängder data och det är lätt att bli överväldigad. För att navigera i all data och snabbt kunna dra slutsatser och se samband så är visualisering en effektiv metod. Människor tar snabbare till sig budskap genom visualiseringar än stora datamängder.

Visualisering gör det enklare att se:

  • Samband
  • Trender
  • Variationer
  • Avvikelser
  • Hela sammanhanget

Visualisering är ofta en naturlig del i arbetet inom Business Intelligence (BI), som involverar samtliga tekniker och applikationer som systematiskt används för att bättre förstå sin verksamhet och omgivning.