Automatiserad logistiketablering för Atea

Atea Logistics AB har en lång historia av tillväxt bakom sig. Sedan början av 2000-talet har MA-system stöttat Atea i olika projekt med syfte att ta fram nya lösningar för hantering av ökade volymer av gods. När Atea behövde hantera ökande volymer var det självklarhet att ta hjälp av MA-systems erfarenhet för ett optimalt upplägg.

IT-infrastrukturleverantören Atea skulle uppföra ett, 27 000 m2 stort, toppmodernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter i Växjö. Detta för att stödja koncernen med lagring och distribution. Projektet innebar utformning av lagret, inköp av automation samt flytt av verksamhet och integration och uppdateringar i WMS-systemet. MA-system stöttade med analyser, beslutsunderlag och optimerade flödesförslag för ett nytt lager. Under projektet hjälpte MA-system även till med projektledning och uppföljning.

Lagret i Nylanda innehåller en toppmodern automatiserad skyttel-anläggning för plock av gods, som bygger på principen gods-till-person. Anläggningen innebar effektiviseringar i plocket och högre kapacitet. Vi var behjälpliga i valet av leverantör och lösning för att få fram en kostnadseffektiv lösning anpassad till Ateas behov.

Under mässan Logistik & Transport 2019 utsågs anläggningen i Nylanda till årets logistiketablering, bland annat på grund av automatiseringen, solcellerna, läget och bra miljö för de anställda.