Kundcase

Genom åren har vi arbetat med många kunder i olika branscher. Här presenterar vi några av dem. Har du frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss.

The Beer Game tillsammans med Fagerhult

Fagerhult är ett innovativt företag som har utvecklat och producerat belysning sedan 1945. Idag har man ett brett urval med produkter för både inomhus- och utomhus-bruk med uppåt tiotusen varianter. Brett urval innebär även många komponenter och en hel del logistik som måste fungera för att snabbt kunna leverera till kunderna. Fagerhult har både produkter på lager, som tillverkas mot order och produkter som konstrueras mot order.
Läs mer

Sysav – Scenarioverktyg för optimerad textilåtervinning

När Sysav skulle ta världens första storskaliga anläggning för sortering av textilier, kallat Siptex, från en storskalig test- och pilotanläggning till ett fullvärdigt produktionssystem hjälpte vi dem att ta fram underlag för anläggningens ytbehov.
Läs mer

Kopernicus - Processeffektivisering för fortsatt tillväxt

Det unga kvalitetsfokuserade solcellsföretaget Kopernicus har haft en hög tillväxttakt de senaste åren. Med den snabba tillväxttakten har det uppstått ett behov av att se över de befintliga arbetsprocesserna och undersöka hur dessa kan effektiviseras vilket MA-system har hjälpt dem med.
Läs mer

CarpetVista - Säkrare prognoser ger stöd vid inköp

CarpetVista är världens största matt-butik med över 40 000 unika mattor i sortimentet på hemsidan. Det ställer krav på prognoser och inköp då varje matta är unik. MA-system hjälpte till att utveckla en unik modell för kategorisering och prognostisering av olika typer av mattor.
Läs mer

Beer Game med Scanspac

Scanspac är ägare av varumärket Dalapro som leder utvecklingen av färdigblandat spackel i Europa. Gemensamt för företagets produkter är att de håller en jämn och hög kvalité. För att säkerställa kontinuerliga kundleveranser är det nödvändigt att detta kvalitetstänk genomsyras i hela försörjningskedjan. Det måste finnas kunskap och medvetenhet kring de logistiska problem som kan uppstå och hur de kan påverka slutproduktens tillgång, stabilitet och kvalité.
Läs mer

Atea - Automation och nytt lager

Atea Logistics AB har en lång historia av tillväxt bakom sig. Sedan början av 2000-talet har MA-system stöttat Atea i olika projekt med syfte att ta fram nya lösningar för hantering av ökade volymer av gods. När Atea behövde hantera ökande volymer var det självklarhet att ta hjälp av MA-systems erfarenhet för ett optimalt upplägg.
Läs mer