Strategisk logistik

Undersökningar visar att företag avsätter alldeles för lite tid för strategiarbete och strategifrågor. Istället läggs mer tid - förståeligt nog - på akuta och kortsiktiga arbetsuppgifter.

MA-system Consulting hjälper dig med underlag, stöttning och analyser för att du ska kunna fatta rätt strategiska beslut och hjälper er att implementera besluten på ett hållbart sätt. Vår arbetsgång sker självklart i symbios med den övergripande affärsstrategin och vi jobbar alltid utifrån en helhetssyn där kunden är i fokus.

Exempel på strategiska områden som vi kan hjälpa er med är:

  • S&OP
  • Digitalisering av försörjningskedjan
  • Distributionsstrategier
  • och mycket mer…

En förbättrad distributionsstrategi leder till ett flertal positiva effekter som en ökad leveransservice, kortare ledtider samt ett bättre informationsflöde. Detta samtidigt som de totala logistikkostnaderna minskar.

Sälj- och verksamhetsplanering eller ”Sales and Operations Planning” är en process som kan medföra stora vinster för tillverkande bolag. Kommunikationsbrister och utebliven delad data kan ofta vara problemet till feldimensionerad kapacitet. Våra konsulter hjälper ert företag med att strukturera en hållbar S&OP där vi fokuserar på en bättre informationsdelning och snabbare beslutsvägar.

Ma-system consulting

Låt oss kontakta dig!