en-USsv-SE

Regler för BeerGame

Vi rekommenderar att du skriver ut reglerna innan du börjar spela eller att spelet öppnas i ett nytt fönster. I det senare fallet kan du enkelt komma tillbaka till spelet genom att använda Alt+Tab (Ctrl+Tab om du använder Tabs).

Antal spelare

Fyra spelare kan delta i ett spel = fyra företag som är varandras kunder och leverantörer i en försörjningskedja.

Du kan också använda en eller flera "spökspelare" om du saknar deltagare. Spökspelaren kan introduceras i de tomma rutorna genom att klicka på dom. Observera att vi rekommendera fysiska deltagare då det förbättrar möjligheten till inlärning.

Flera spel kan vara igång samtidigt vilket medför att flera lag kan spela emot varandfra samtidigt.

Förutsättningar och begränsningar

Alla spelare måste vara uppkopplade mot BeerGame samtidigt, med andra ord är det inte möjligt att logga ut för att återkomma till spelet vid ett senare tillfälle.

Målet

Det traditionella målet med BeerGame är att minimera den totala kostnaden för samtliga deltagare i försörjningskedjan. Tanken är således inte att minimera just din kostnad på bekostnad av en medspelares. I vår version har vi adderat en intäkt för varje levererad ölback. Det övergripande målet i vår version blir således att maximera intäkten i försörjningskedjan.

Att starta och spela BeerGame

1. Innan spelet börjar måste deltagarna komma överrens om:

 • vem som skall vara spelledaren = vem som starta ett nytt spel

 • vad spelet skall kallas

 • tiden när deltagarna skall logga in och vilken roll samtliga skall agera som - återförsäljare, grossist, distributör eller tillbverkare

2. I god tid innan övriga deltagare loggar in måste spelledaren göra följande förberedelser:

 • Gå in på www.masystem.se/Ma-system-consulting/Spela-Beer-Game och klicka på "Spela BeerGame här"

 • klicka på "New Game", varpå du kommer att överföras till "formuläret" för att skapa ett nytt spel

 • fyll i ditt namn

 • fyll i vad spelet skall kallas

 • välj din roll med hjälp av drop-down menyn

 • Klicka på "Create Game". Spelet kommer nu att skapas och spelplanen presenteras. Spelets namn och deltagarnas roller kommer att visas.

3. Nu är det möjligt för övriga spelare att ansluta. Om du tillhör kategorin "övriga spelare", gör så här:

 • Gå in på www.masystem.se/Ma-system-consulting/Spela-Beer-Game och klicka på "Spela BeerGame här" 

 • Klicka på "Join Game", varpå du kommer att överföras till "formuläret" för att logga in till spelet

 • Fyll i ditt namn

 • välj spel och någon av de tillgängliga rollerna i drop-down menyn och klicka sedan på ANSLUT TILL SPEL

 • Du kommer nu att se spelplanen som visar namn och roller på de deltagare som anslutit sig.

4. När alla spelare som skall medverka i spelet anslutit sig påbörjas spelet automatiskt. Om spelledaren klickar på en roll som inte blivit upptagen av någon spelare kommer en automatisk spelare ta denna roll.

En automatisk spelare kommer att använda sig av en kundorderstrategi. Med detta menas att dess utgående order = inkommande kundorder.

5. Spelet startas i vecka 1 och du kan börja lägga orders.

Grundläggande regler

Ett spel sträcker sig över ett fiktivt år och består av 52 rundor motsvarande en vecka per runda. Varje runda tar 30-60 sekunder vilket innebär att den totala speltiden är 30-60 minuter. Hela spelet måste spelas sammanhängande dvs du kan inte ta en paus.

För enkelhetens skull så säljer alla spelare samma produkt: Lover's Beer. En enhet = en ölback.

Det är två kostnader inblandade i den traditionella versionen: lagerhållningskostnad och kostnad för restnoteringar.

 • Lagerhållningskostnad per enhet är $1 per vecka.

 • Kostnad för restnotering är $2 per enhet och vecka.

I den nya versionen av BeerGame har vi dessutom adderat kostnad för inköp och inkomst vid försäljning.

 • Inköpskostnad per levererad enhet är $1.

 • Inkomsten vid försäljning är $4 per levererad enhet.

För enkelhetens skull är inköpskostnad och intäkt från försäljning samma för alla roller i försörjningskedjan

För att spegla verkligheten på ett bättre sätt finns det två fördröjningar i spelet mellan dig och dina medspelare:

 • Det tar två veckor för din leverantör att ta emot din order.
 • Det tar två veckor för din leverantörs leverans att nå dig. Detta representeras av ej öppnade brev i spelet.

Spelets gång

I varje runda av spelet händer följande:

 • Du mottar gods från leverantören.

 • Du mottar beställning från din kund.

 • Du levererar till din kund.

 • Du gör en ny beställning.

Order och fysiska leveranser representeras av brev, respektive lastbilar i spelet. Du kan se när en spelare har avslutat sin vecka när ett brev flyger iväg till dennes kund, ett grönt ljus lyser då.

Under spelets gång så utförs beräkningar automatiskt. Det du måste besluta är hur mycket som skall beställas till nästföljande vecka.

Om du av någon anledning inte kan leverera så är produkten markerad som restnoterad och du måste avvakta med leverans tills du har produkten åter tillgänglig.

Under spelets gång är du ej tillåten att delge annan information till dina medspelare än information om din beställning.

Avsluta spelet

Spelet avslutas efter 52 veckor men kan avslutas närsomhelst av spelledaren.

Resultat

Resultat visas i siffror och i diagram när spelets är avslutat. Tyvärr är det inte möjligt att se och spara resultat för flera olika lag och spel.