en-USsv-SE

Optimera logistiken med en digital tvilling

Optimera logistiken med en digital tvilling
Intresset för ”Digital Twins” eller digitala tvillingar har ökat och appliceras allt mer inom logistiksektorn. En digital tvilling är en digital kopia på allt från lagerlokalen till processer och flöden. Möjligheterna till djupare analyser och översikt över verksamheten lockar.

Den digitala tvillingen ger stora möjligheter till analyser

Den digitala tvillingen kan ge större visibilitet och överblick över verksamheten som pågår. En stor nytta är möjligheten att analysera olika händelser som inträffat, exempelvis om det gick extra bra eller dåligt en dag så kan man spela upp den dagen igen och analysera orsakerna. Det går även att köra olika scenarion och se hur lagringskapacitet, plockhastighet med mera ser ut. För en e-handlare lockar kanske möjligheten att simulera ”Black Friday” vilket ofta blir ett stresstest på lagret. Tvillingen kan även ge stöd i analyser som ändrad layout, omplacering av gods, andra plockmetodiker, ny packmaskin eller exempelvis automation. Plötsligt blir det enklare och billigare att testa olika effektivitetshöjande åtgärder för att se väntade effekter och påverkan på flödet innan det görs på riktigt.

Att komma igång

Det vanligaste sättet för att skapa en digital tvilling för lagret är att se om WMS-leverantören, eller affärssystemet har funktionen som ett tillägg. Då transaktionshistoriken är viktig i lagret är det en naturlig väg att gå. En 3D-ritning kan vara bra för optimering av layout och simulering av plock-flödena. Innan beslutet om att skaffa en digital tvilling kan det vara bra att ha ett tydligt syfte och bild över hur den skall användas. Att undersöka vilken nivå investeringen hamnar på, samt vilket underhåll som krävs för att hålla tvillingen uppdaterad är också viktigt.