en-USsv-SE

Tillsammans håller vi Sverige rullande

Tillsammans håller vi Sverige rullande
Många är rådvilla just nu. Ska man genomföra utbildningar över huvud taget? Och i så fall hur? Det vore trevligt om vi på MA-system kunde säga säkert att vi har svaret. Det kan vi inte.

Men inom vår bransch – truck-, lift- och kranutbildning -- har vi kanske unikt många kontakter runt om i landet. Det gör att vi har bra koll på hur utbildningsläget ser ut, vilka försiktighetsåtgärder som vidtas och kanske också vad man bör undvika att göra.

Den informationen delar vi gärna med oss av – allt för att minimera risker, samtidigt som vi alla bidrar till att hålla Sverige rullande.

Läs om vilka åtgärder MA-system Utbildning genomfört