en-USsv-SE

eLift med högsta prio

eLift med högsta prio
Arbetet med eLift fortskrider med högsta prioritet trots det rådande läget med pandemin. Om några veckor påbörjar vi bland annat den tekniska testningen av eLift, något som kommer att pågå under ytterligare några veckor. Därefter görs eventuella justeringar med efterföljande testningar. När detta är klart, och vi känner oss nöjda, så kommer releasen av eLift att ske.

I samband med releasen kommer vi även genomföra ett flertal digitala workshops för instruktörer, som känner att de behöver vägledning i hur man genomför liftkursen med hjälp av eLift. Som deltagare i workshopen får man givetvis även möjlighet att testa eLift på egen hand. Deltagandet kommer att vara kostnadsfritt.

Information om detta och mycket annat kommer att gå ut till samtliga kunder och instruktörer så fort ett definitivt releasedatum kan fastslås.

Vi ser alla fram emot lanseringen av denna mycket efterfrågade produkt!