en-USsv-SE

Spela The Beer Game med oss på Plan-konferensen!

Spela The Beer Game med oss på Plan-konferensen!
MA-system Consulting håller i The Beer Game på årets digitala Plan-konferens den 21 april.

Har ni ibland svårt att förstå hur er kund, eller säljavdelning tänker när de skickar order och i bästa fall prognoser? Har ni stora variationer i efterfrågan? Upplever ni det som att det finns silos i er försörjningskedja som inte samarbetar? Om ni svarar ja på något av dessa påståenden är det en god idé att spela logistikspelet Beer Game med oss på årets Plan-konferens.

Beer Game är ett logistikspel som utvecklades på MIT på 60-talet och har sedan dess spelats över hela världen av såväl studenter som av ledare på stora multinationella företag. Spelet simulerar en försörjningskedja från en öltillverkare via distributör, grossist och butik till slutkonsumenten. Målet är att minimera den totala kostnaden för samtliga deltagare genom att möta kundens efterfrågan samtidigt som lagernivåerna hålls på en låg nivå.

Klas Turesson och Erik Flink från MA-system Consulting håller i sessionen tillsammans med Joakim Gustafsson från Consafe Logistics.

Mer information om Plan-konferensen och anmälan finns här: https://plan.se/plankonferensen-2021/

Plan-konferensen är mötesplatsen och inspirationskällan för logistik, supply chain, planering, inköp och verksamhetsförbättring. Här möter du kollegor, knyter nya kontakter, diskuterar aktuella frågor, finner nya verktyg, kunskap och inspiration.

Mer information om The Beer Game: https://www.masystem.se/Ma-system-consulting/Spela-Beer-Game