en-USsv-SE

2021 - Bristens år

2021 - Bristens år
Bristerna tycks aldrig ta slut detta år och spänner över allt från trä och stål till dator-chip och containrar. Vi tittar närmare på några brister och vad man kan tänka på för att undvika att själv hamna i en bristsituation.

2021 kan gå till historien som året då det blev brist på allt. Nu är vi snart halvvägs och har redan haft flera omfattande bristsituationer med allt från dator-chip till containrar. I dagens komplexa försörjningskedjor med begränsade lager kan det få förödande konsekvenser. Här är några exempel på bristvaror:

Trä: Många sågverk stängde ner under pandemin vilket nu innebär en brist på trävaror då vi har en hus-boom i USA med rekordhögt byggande. Priset har mer än tredubblats på trävaror vilket skapar sämre lönsamhet i bolag som inte säkrat priserna. Exporten från Sverige till USA är på rekordnivåer vilket gjort att även svenska småhusbyggare ser fördröjningar i sina trävaruleveranser. 

Dator-chip: Pandemin innebar rekordförsäljning av dator-hårdvara, då fler jobbar hemma men även fler privatpersoner lagt pengar på datorer och Tv-spel. Samtidigt har efterfrågan från bilindustrin snabbt återhämtat sig och nu har flera stora biltillverkare fått stoppa sin produktion på grund av chip-brist som i sin tur beror på brist på halvledare. Volvo Lastvagnar stoppade bland annat sin produktion i Gent i början av året och även GM och Ford stängde flera fabriker tillfälligt på grund av chip-brist. 

Båtar: Många människor har semestrat hemma och i stället lagt semesterkassan på att köpa ny båt. Detta har drivit upp båtpriserna och ökat beställningarna hos tillverkarna i Sverige som hade ett rekordår 2020 med 25% ökad försäljning jämfört med 2019.  

Containrar: Pandemin gjorde att färre containrar skickades på grund av restriktioner och nedstängningar. Detta gjorde att det blev brist på containrar i Asien samtidigt som behovet ökade då fler människor lade pengar på prylar som importerades från Asien. Bristen har inneburit längre ledtider för företag att få sina varor men även högre transportkostnader. Även exporterande bolag har drabbats 

Detta är bara ett litet urval, vi har även brist i år på stål, metaller som koppar och aluminium, vissa sorters plast, bilar och palm-olja. Det är svårt att ta höjd för alla risker och ingen har en perfekt kristallkula. Kostnaden för produktionsstillestånd och missad försäljning blir snabbt kännbar. Genom att vara medveten om sina säkerhetslager, ledtider och leverantörsalternativ kan man i alla fall vara förberedd på det värsta. Flera leverantörer med olika geografisk position minskar risk för störningar i transport och leverans. Ett säkerhetslager ger handlingsutrymme när bristsituationen är ett faktum. Om man ser ökad efterfrågan som exempelvis båttillverkarna gör vill man ha en riktigt bra prognosmodell som snabbt ger en tydlig indikation. Då finns möjlighet att öka kapaciteten i tid.    

Vi på MA-system har erfarenhet sedan 1976 av att jobba med logistik och försörjningskedjor. Vi kan hjälpa er att se över er försörjningskedja och bidra till ökad effektivitet och robusthet. Kontakta oss för en öppen diskussion.