en-USsv-SE

Få ett vinnande logistikflöde i din e-handel

Få ett vinnande logistikflöde i din e-handel
Ökande kundkrav, tillväxt och breda sortiment gör logistiken mer och mer komplicerad för e-handlare. Kunderna förväntar sig valmöjligheter som ger en sömlös upplevelse, hög servicenivå, smidig returhantering, enkla betalningslösningar och mycket mer.

Trots större volymer kan det svara svårt att nå effektivitetsvinster. Förutom att hantera kundkrav och få ut allt i tid skall även beslut tas kring investeringar. Automation och nya lager är stora satsningar som kräver väl underbyggda analyser. Känner ni igen er? 

Använd logistiken till er fördel

Med över 40 års erfarenhet av logistikprojekt inom en mängd olika branscher har vi lärt oss att helhetssynen är ovärderlig för att driva förändring mot lönsamhet. Nu är det viktigare än någonsin att ha kontroll över logistikflödet, veta vilka potentiella risker och möjligheter som finns och vilka strategiska beslut som bör tas för att växa och skapa konkurrensfördelar. Logistiken kan ge er en tydlig konkurrensfördel, med högre lönsamhet och kundnöjdhet. MA-system kan nu hjälpa er med en övergripande analys av er logistik för att hjälpa er mot ökad lönsamhet och effektivitet, ett steg mot en vinnande logistik. 

Hur fungerar analysen?

I analysen så går vi igenom er verksamhet och ger förbättringsförslag. Ni får:

  • Översiktlig nulägesanalys av ert logistikflöde samt nyckeltal 
  • Förslag på förbättringsmöjligheter där lönsamhet sätts i relation till insats 
  • Slutsatser och rekommendationer för att ta nästa steg mot effektivare logistik

Det tar cirka en vecka från start till slutpresentation. Vi har en fast kostnad så ni vet allt på förhand. För att göra analysen krävs intervjuer och data från era system.  Efter en vecka träffas vi åter för en presentation och förslag på hur ni ska gå vidare för att nå en mer lönsam logistik. 

Över åren har vi sett vilken stor skillnad det gör hos kunder med välvalda logistiksatsningar. Tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi er vidare mot vinnande logistik!