en-USsv-SE

Fem sätt att öka omsättningshastigheten på lagret

Fem sätt att öka omsättningshastigheten på lagret
Det är ofta stort fokus på att minska lagervärdet och att öka lageromsättningshastigheten och det kan vara svårt att veta hur. Som tur är finns det flera sätt att effektivisera lagerstyrningen och här går vi igenom några vanliga åtgärder.

Lageromsättningshastigheten är ett vanligt mätetal för lager och räknas ut för perioden genom:

Lageromsättningshastighet (LOH) = Kostnad för sålda varor/Genomsnittligt lagervärde

En hög lageromsättningshastighet ger flera fördelar. Fördelarna är bland annat lägre behov av lagerutrymme, mindre jobb med inventering, och minskad kostnad för lager. Företaget får även högre lönsamhet och kan använda kapitalet effektivare när det inte binds i lager. Det är viktigt att aktivt jobba med lagernivåerna för att undvika missad försäljning och onödig kapitalbindning.

Läs mer och ladda ner artikeln!