en-USsv-SE

Återvinning av textil med hjälp av scenarioverktyg från MA-system

Återvinning av textil med hjälp av scenarioverktyg från MA-system
Sysav har sedan ett antal år bedrivit ett projekt för att skapa världens första storskaliga anläggning för sortering av textilier, kallat Siptex. Sysav ska nu ta Siptex från att ha varit en storskalig test och pilotanläggning till ett fullvärdigt produktionssystem.

Anläggningen är inrymd i en stor lokal i Malmö hamn och Sysav behövde hjälp med att ta fram underlag för vilket ytbehov anläggningen har utifrån olika förutsättningar, när produktionstakten nu ska flerdubblas.

MA-system hjälpte därför Sysav att ta fram scenarioverktyg där Sysav kan mata in olika grundparametrar för materialflödet. Verktyget genererar sedan en prognos för hur det kommer att påverka hur mycket material som hanteras i anläggningen utifrån ett antal scenarier. Vi presenterade också våra synpunkter och förslag på hur materialhanteringen kan struktureras och utvecklas i lokalen.  

Vi på MA-system är glada över att ha fått möjligheten att samarbeta med Sysav i detta viktiga projekt för att möjliggöra en ökad återvinning av kläder och tyger.

Mer om Siptex: https://www.sysav.se/siptex