en-USsv-SE

PipeChain stärker sin position inom Bygg & Anläggning

PipeChain stärker sin position inom Bygg & Anläggning
PipeChain har tecknat ett långsiktigt avtal med BBGRUPPEN (Byggbeslag AB) om molntjänsten PipeChain TCS™ för EDI och kommunikation med BBGruppens kunder, leverantörer och transportörer.

Affären innebär att de stora svenska byggbolagen och flera stora leverantörer inom byggsektorn hanteras helt elektroniskt. Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst) ligger till grund för BBGruppens EDI-strategi och ytterligare effektivisering av försörjningskedjan tillsammans med PipeChain.