en-USsv-SE

Låt kunden ta bussen!

Låt kunden ta bussen!
Det största problemet i våra försörjningskedjor är fortfarande silo-tänkandet. Det vill säga att var och en endast tänker på sin egen situation och agerar därefter. Det innebär att en försörjningskedja med flera parter alltid är suboptimerad.

Om du är ett tillverkande företag, hur mycket vet du egentligen om dina kunders behov och vilka artiklar de prioriterar? Och vad vet dina leverantörer om detta?

Segmentera och prioritera utifrån kundens behov

Alla försörjningskedjor har kapacitetsbegränsningar. Ska man få ett fungerande flöde så kan inte alla artiklar ha samma prioritet. Hur ska man då prioritera? Svaret är enkelt. Efter kundens behov. Du vet oftast vilka artiklar som kunden prioriterar eftersom han ”skriker” efter dem när du inte kan leverera. Men om ni saknar en strukturerad process för prioriteringen så kan du inte agera proaktivt, utan tvingas agera reaktivt– när skadan redan är skedd. Vilka artiklar är viktigast för kunden? Här gäller som alltid 80/20-regeln. Det innebär att 20% av de artiklar du säljer till honom måste du alltid kunna leverera. När du vet vilka 20% som är viktigast så gäller det att kunna prioritera dem i det operativa flödet.

Tänk dig att du är ett tillverkande företag med många leverantörer och säljer dina produkter via distributörer. För att kunna prioritera dina leveranser så bygger du en flerfilig försörjningsväg från din produktion till kundernas lager. På den flerfiliga vägen gör du en prioriterad ”bussfil”. I denna fil får inga andra än de prioriterade artiklarna åka. I övriga filer får man köa när det uppstår kapacitetsbegränsningar.

Vad vet dina leverantörer om dina kunder?

De viktiga kundernas viktiga artiklar produceras av viktiga komponenter från viktiga leverantörer. Men dina leverantörer måste förstå vilka komponenter som du prioriterar för att kunna vara proaktiva. Dessutom måste du bygga ut din flerfiliga försörjningsväg så att den går ända från leverantörerna via din produktion till dina kunder. I ”bussfilen” måste självklart samma prioriteringar gälla hela vägen.

Hur får jag koll på flödet?

För att säkerställa att trafiken flyter i ”bussfilen” måste vi kunna se vad som händer i försörjningskedjan. Har någon fått motorstopp eller finns det annat hinder på vägen måste vi snabbt få information om det för att kunna vidta rätt åtgärder och säkerställa flödet. Snabb information kräver elektronisk kommunikation. Vi måste alltså etablera EDI-kommunikation med alla våra viktigaste kunder och leverantörer, men även använda verktyg för automatisk övervakning.

Hur säkrar vi ständiga förbättringar?

För att kunna jobba med ständiga förbättringar i flödet krävs nyckeltal. Att mäta den totala servicegraden från en leverantör säger inget annat än hur ”snittrafiken” fungerat men inget om att prioriteringarna har varit riktiga mellan de olika filerna. Och än mindre om att prioriteringarna till kunderna fungerat. Man måstemäta hela kedjan men också dela upp nyckeltalen i”bussfil” och vanliga filer. När man har gjort det harman fått ett underlag för att arbeta med ständiga förbättringar, av hela kedjan. Med dagens molntjänster går det snabbt att bygga automatiserade och övervakade försörjningsvägar. Man ansluter sitt affärssystem till molnet och kan ta del av den infrastruktur som redan finns på plats. Du behöver bara bestämma vilken ”bussfil” din kund ska få åka i. Allt detta har vi pratat om länge – nu finns teknologier och verktyg för att förverkliga visionerna i praktiken.

Per Grettve, VD och grundare MA-system

Artikel från Supply Chain Effect Nr 2 2015. Läs hela tidningen på www.sceffect.se