en-USsv-SE

Peab rullar ut PipeChain till ett stort antal byggprojekt

Peab rullar ut PipeChain till ett stort antal byggprojekt
Peab har efter en pilot och utvärderingsperiod valt att bygga vidare på samarbetet med PipeChain och rulla ut användningen av PipeChain som planerings och processförbättringsverktyg till ett stort antal byggprojekt.

Lösningen bygger på standardprodukten PipeChain och innebär att PipeChain används för att skapa och elektroniskt distribuera leveransplaner till leverantörerna. Med informationen i leveransplanerna får leverantörerna bättre framförhållning och bättre information om framtida behov och kan därmed planera sin verksamhet effektivare och samtidigt ge sina kunder bättre service.

Leveranser ”just-in-time”

Leveransplanerna uppdateras fortlöpande och leverantören levererar produkter och tjänster enligt informationen i planen, vilket innebär att byggprojekten hela tiden får leveranser ”just-in-time” efter verkligt behov.

Förenklad och automatiserad administration

En viktig del av lösningen är en förenklad och mer automatiserad administration av följesedlar, orderkvitton och fakturor. I lösningen ingår att leverantören vid leverans skickar ett elektroniskt orderkvitto på vad som faktiskt levererats, vilket sedan används av kunden för en automatisk matchning av leverantörsfakturan. Med denna kvittens och matchningsprocess kan administrationen minskas kraftigt och tid kan frigöras. Dessutom ger den förbättrade processen kunden en möjlighet att ekonomiskt följa verksamheten på en helt annan detaljeringsnivå, helt utan extra administration.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 13.000 anställda och en omsättning överstigande 43 miljarder kronor. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på Nasdaq Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne. www.peab.se