en-USsv-SE

Nu har det HÄNT IGEN!

Nu har det HÄNT IGEN!
Tyvärr så fortsätter olyckorna med skylift att inträffa. På kort tid har det rapporterats om två olyckor med dödlig utgång. Den ena olycka påminner om det som hände i Malmö för ett år sedan, men nu var det Göteborg som drabbades.

Ett ögonblick av ouppmärksamhet och ett stödben blir påkört. Uppe i korgen slungas föraren ur – och omkommer.

Två veckor senare är jag på hemmaplan och skall uträtta ett ärende på lunchen. Jag stannar till vid torget och en bit bort ser jag en släpmonterad lift med stödben. Personen som handhar den jobbar runt en Bankfastighet. Uppställningen är tveksam. Avspärrningarna likaså. Ingen fallskyddsutrustning, åtminstone inte vad jag kan se.

Jag känner mig tvungen att gå fram och fråga. Har han utbildning? Varför använder han inte fallskydd?

Jag förstår att han blev både osäker och störd. Men det visar sig snart att han inte kände till att man ska ha fallskydd. Och han var ändå skyddsombud.

Jag frågar om han hört om dödsolyckan i Göteborg, med en liknande lift och i en liknande miljö? Det hade han inte.

Säkert framstod jag som odräglig, men jag tog ändå fram AFS 2006:6 och visade vad som står i § 15. (För den som behöver en påminnelse: ”fallskyddsutrustning skall användas om det… finns risk för att lyftanordningen blir påkörd.)

Han nickade som om han förstod.

Men jag vet inte. Han fick mitt visitkort, jag sa att de gärna får höra av sig om de har frågor och önskade honom en fin helg.

Den andra olyckan inträffade på en byggarbetsplats i Hjorthagen där två byggnadsarbetare omkom och en skadades svårt när en 50 ton tung plåtfasad rasade över skyliften de arbetade ifrån.

Varför befann de sig under hängande last med liften? Är alla som befinner sig på arbetsplatserna insatta i riskerna? Eller är riskbedömningen bara en skrivbordprodukt?

Enligt statistik från Liftutbildningsrådet har det mellan 2007 och 2013 utbildats cirka 150,000 förare. Det finns i dag ungefär 75 auktoriserade företag och 170 utbildare inom lift.

Om alla auktoriserade utbildare följer Liftläroplanen, och om samtliga utbildade i framtiden skulle genomföra RISKBEDÖMNINGAR (så som de ska bli utbildade att göra) – då är jag övertygad om att vi kan få ner olyckorna med lift.

Det har sagts tidigare, men vi tar fortfarande tacksamt emot tips på saker som kan öka säkerheten vid arbete i eller i närheten av mobila arbetsplattformar.

Vad ska vi göra för att åstadkomma en förändring. Jag vill inte vänta på nästa dödsolycka – vill du?

Stefan Pedersen

Huvudinstruktör MA-system Utbildning AB