en-USsv-SE

Ny Liftbok!

Ny Liftbok!

Hela MA-system Utbildnings Liftmaterial har genomgått sin största uppdatering sedan lanseringen. Boken är omarbetad i sin helhet, även om den naturligtvis fortfarande motsvarar kraven i t ex Liftläroplanen LLP och ISO-standarden.

Eftersom förändringarna är så omfattande är det inte möjligt att lista dem här. Vi har därför gjort ett antal förklarande uppslag för att illustrera våra pedagogiska tankar. Dokumentet finns att ladda ner på MA-system Utbildnings hemsida.

Utbildningsmaterial är skapat för alla som skall arbeta som instruktör på skylift/mobila arbetsplattformar. Materialet är inte knutet till någon speciell bransch, utan är anpassad för att kunna användas vid alla grundutbildningar på liftar. Materialet följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2004 samt den svenska Liftläroplanen LLP.

Läs mer om alla MA-system Utbildnings utbildningsmaterial på www.masystemutbildning.se