en-USsv-SE

Truckutbildning med alldeles speciella utmaningar

Truckutbildning med alldeles speciella utmaningar
Sjöarpsskolan i vackra Bräkne-Hoby är unik. Här får ett trettiotal elever med utvecklingsstörning eller särskilda behov en lugn och trygg miljö som gör att de kan utvecklas, lära och förbereda sig för ett kommande yrkesliv när de lämnat gymnasiesärskolan bakom sig.

En av de engagerade lärarna på skolan heter Roland Johansson. Han undervisar i programmet Skog, mark och djur, där utbildning på maskiner och fordon som traktorer och fyrhjulingar ingår.

För ett tag sedan ställdes han inför en ny utmaning – en liten grupp av hans elever skulle utbildas på truck. Historien om hur det gick till visar vilket fantastiskt engagemang som finns på Sjöarpsskolan.

För utmaningar saknades sannerligen inte. Som yrkeslärare inom industrin hade Roland visserligen arbetat i miljöer där truckar förekommer, men djupare kunskaper än så hade han inte. Och även om eleverna är riktigt duktiga när det kommer till praktiskt handhavande av maskiner, så har de sina alldeles speciella utmaningar. En är stora svårigheter med läsförståelse.

Dessutom fanns det inte ens en truck att använda i utbildningen.

Hur skulle han göra för att lyckas?

Truckproblemet löstes först. Med en blygsam budget kom man fram till att en begagnad åkbar ledstaplare var ett bra alternativ. Med utbildning på den maskinen kan eleverna få jobb inom handel och lagerhantering.

Nästa steg för Roland blev att själv läsa in sig på ämnet.

Han började med teorin tills han tyckte att den satt som den skulle. Sedan anmälde han sig till en kurs som gav behörighet att köra A- och B-truckar. Därefter började han se sig om efter pedagogiskt stöd som skulle kunna hjälpa eleverna genom den för dem verkligt besvärliga delen ¬– teorin.

Först prövade han på det material som en av de ledande yrkesutbildarna i Sverige hade att erbjuda. Det imponerade inte. Han visste att hans elever inte skulle klara de massiva textstyckena och de invecklade paragrafer som radades upp i deras material.

Samtidigt var Roland inte bredd att tumma på kvaliteten. Hans elever skulle bli lika bra och lika säkra truckförare som andra utbildade förare. Det var inte förrän hittade eTruck som han trodde sig ha en lösning.

– eTruck berättar en spännande historia, samtidigt som man lär sig teorin. Jag hade på känn att det skulle kunna fungera för mina elever. Dessutom läses all text av speaker, så deras lässvårigheter skulle inte ställa till problem.

Sagt och gjort. Elevlicenser införskaffades och utbildningen startade. Det visade sig snart att Roland gissat rätt. Eleverna fängslades av historien, de ville vidare och se hur det slutade. Tillsammans diskuterade man vad som gick fel och vilka problem som fanns i frågeställningarna.

Det fick ta sin tid. För att inte trötta eleverna hade de aldrig längre än två lektionstimmar om dagen. Utspritt på tjugo olika tillfällen över hela terminen gick man igenom eTruck från början till slut. Fördelarna med ett webbaserat program med interaktivitet, ljud och berättande – där man dessutom har möjlighet att gå tillbaka och läsa om fakta ¬– blev uppenbara.

 

– Som lärare hade jag möjlighet att följa online hur det gick för mina elever. Det var mycket bra, säger Roland.

En efter en blev eleverna klara med faktadelen. Det var dags för slutprovet.

Mer än fyrtio frågor med flervalsalternativ, som kan vara en utmaning även för den som inte har en utvecklingsstörning.

Roland ville ju dessutom vara säker på att hans elever verkligen fått samma kunskaper som alla andra truckelever. Därför ”dubblerade” han till och med proven. Först gick de igenom eTrucks eget slutprov, sedan följde han upp med ett gammalt klassiskt pappersprov (som han hjälpte till att läsa upp).

Hur det gick? Du kan nog gissa: Eleverna klarade sig med bravur.

Men Roland stannade inte där. Så här långt hade man bara kört ledstaplare, något annat fanns ju inte på skolan. Roland kände på sig att det skulle gå att nå ännu längre. Så han kontaktade utbildningsföretaget Madeholms i Växjö. Där kunde eleverna under två dagar övningsköra flera trucktyper inom B-kategorin. Även det klarade hans elever med bravur.

Så till slut stod de där – en stolt grupp nya och godkända truckförare som överkommit alla hinder på vägen. Tack vare en engagerad yrkeslärare på Sjöarpsskolan i Blekinge.

Och faktiskt (om vi får skryta lite) tack vare eTruck.