en-USsv-SE

När tar robotarna över plocket

När tar robotarna över plocket
Automationen har kommit långt inom logistiksektorn. Fler och fler uppgifter kan automatiseras och göras effektivare, säkrare och mer kvalitativt med olika tekniska lösningar och system. Ofta handlar automation av plock om jätteinvesteringar i kranar, specialställage och plockstationer. Lösningar som kan göra flöden extremt effektiva, men samtidigt mycket oflexibla.

Det har länge spekulerats i när det traditionella människa-till-gods-flödena kan automatiseras och nu verkar det faktiskt vara på gång. Det tyska företaget Magazino har tagit fram en plockrobot som plockar som en människa. Den kan arbeta tillsammans med människor i den ordinarie plockprocessen, men kan såklart även ta nattskiftet då övrig plockpersonal gått hem.

AGV:er (Automated Guided Veicles) har blivit vanliga inom industrin för att hantera standardtransporter, men att sköta plocket är en helt annan sak. Magazino kommer troligtvis ha en tuff tid framför sig. Ny teknik som kräver väldigt mycket avancerad logik tenderar att ha barnsjukdomar och problem som inte byggs bort i en handvändning. Vi tror dock att detta är första steget i hur morgondagens lager kan se ut. I dagsläget är roboten inte speciellt snabb, utan vinner snarare på ihärdighet likt sköldpaddans tävling mot haren.

Paybacktiden riskerar att bli lång för dem som hoppar på tåget tidigt. Magazino uppger en kostnad om ca en miljon kronor för en robot, men om vi räknar med implementationsprojekt, integreringar till WMS-system och underhåll så kommer troligtvis livscykelkostnaden bli betydligt högre.

Vi kommer dock att följa Magazinos plockrobot med stort intresse. Med dagens snabba utveckling av artificiell intelligens och maskininlärning kommer denna typ av lösningar snabb bli tillgänglig för fler.

Läs mer på Magazinos hemsida: http://www.magazino.eu/?lang=en

Om du vill tala med oss om att utveckla dina processer i lagret, kontakta:

Klas Turesson (046-329009) eller Henrik Klaar (046-329017)