en-USsv-SE

Nya logistikkonsulter på MA-system Consulting

Nya logistikkonsulter på MA-system Consulting
Josephine Falkenberg Olsson och Erik Flink hjälper sedan början av året MA-systems kunder att bli lönsammare med hjälp av effektivare logistik och smartare processer.

Josephine har en kandidatexamen i företagsekonomi från Södertörns högskola och en magister i logistik från KTH. Hon kommer närmast från Berendsen i Malmö där hon arbetat som Continuous Improvement Manager. Eftersom Josephine har arbetat med förbättringsarbete med hjälp av Lean-filosofierna samt processutveckling med hjälp av systemstöd får vi in välbehövlig kompetens som många av våra kunder kommer att ha nytta av.

Erik är civilingenjör i industriell ekonomi och har varit trainee på ABB. Genom arbete inom både produktion och marknad i industrin har han en bred kunskapsbas som passar MA-systems grundvision om en helhetssyn på försörjningskedjan bra. Erik kommer framförallt att hjälpa våra kunder med projektledning och optimering av logistik och lagerstyrning.

Vi hälsar Josephine och Erik hjärtligt välkomna till MA-system Consulting och ser fram emot alla spännande projekt som de kommer att bidra i.