en-USsv-SE

Kom och lyssna på MA-systems föredrag om artificiell intelligens i praktiken

Kom och lyssna på MA-systems föredrag om artificiell intelligens i praktiken
Den 23–24 oktober bjuder Plan och Tekniska Högskolan i Jönköping in till Plans årliga forsknings- och tillämpningskonferens. På konferensen kommer MA-system att hålla en föreläsning om Artificiell intelligens (AI) i praktiken.

 Vi kommer bland annat ta upp den modell som skapats av två LTH-studenter tillsammans med MA-system och PipeChain Group.

Bidraget kommer även ta upp potentiella användningsområden av AI inom logistik samt vad som behöver göras inom akademin och forskningsområdet för att AI ska kunna tillämpas hos svenska företag i framtiden.

Vi ses i oktober!

Läs mer om modellen via: https://www.masystem.se/Aktuellt/ArticleID/82/AI-stöd-för-att-förutse-leveranser

För anmälan och program se http://www.plan.se/evenemang/forskning_tillampning.php

Plans Forsknings- och tillämpningskonferens är ett logistikforum för att skapa utbyte mellan yrkesverksamma praktiker och forskare/akademiker vid universitet och högskolor.

Foto: Patrik Svedberg